ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

щодо надання доступу до онлайн-сервісу "ДОБРОЗЕМ"


1.

Загальні положення

1.1

Ця публічна оферта є договором, що регулює відносини з надання доступу до онлайн-сервісу https://dobrozem.com.ua/ (надалі - "Інтернет-сайт").

1.2

Користувачу надається доступ до Інтернет-сайту, який створений з метою розміщення інформації щодо купівлі та продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

1.3

Цей Договір є публічним договором приєднання між ТОВ "ДОБРОЗЕМ" (ЄДРПОУ 44219826, місцезнаходження: вул.Шолом-Алейхема, 4/26, м. Дніпро) (надалі - "Компанія") та користувачем, який виявив бажання користуватись Інтернет-сайтом (далі - "Користувач") (тут та надалі – "Договір"). Реєстрація Користувача на Інтернет-сайті свідчить про приєднання Користувача до цього Договору. Користувач повністю підтверджує свою згоду з перерахованими нижче умовами Договору. Інтернет-сайт пропонує Користувачеві доступ до використання онлайн-сервісу на умовах, передбачених цим Договором. При реєстрації Користувача створюється його персональний обліковий запис (аккаунт). Аккаунт передається Користувачеві на необмежений строк у користування та є власністю Компанії. Аккаунт не може бути переданий третім особам.

1.4

Компанія не несе відповідальності за відомості (інформацію, дані), які розміщують Користувачі. Угоди щодо купівлі-продажу земельних ділянок укладаються між Користувачами безпосередньо. Компанія не є стороною або учасником таких угод.

1.5

Компанія не є гарантом правильності, точності, детальності або повноти інформації, розміщеної Користувачами. У зв'язку з цим Компанія знімає з себе відповідальність за порушення Користувачами прав третіх осіб з використанням Інтернет-сайту, через або у зв’язку з розміщенням оголошень на Інтернет-сайті.

1.6

Інформація Користувача, яку він додає на Інтернет-сайт, може відображатися на Інтернет-сайті із затримкою від декількох хвилин до 3-х робочих днів. Компанія залишає за собою право не відображати і/або видаляти інформацію Користувача, що порушує умови цього Договору або суперечить чинному законодавству чи моральним засадам суспільства.

2.

Терміни та визначення
Інтернет-сайт - онлайн-сервіс https://dobrozem.com.ua/
Користувач - особа, яка виявила бажання отримати доступ до Інтернет-сайту, використовує або має намір використовувати його через третіх осіб на умовах цього Договору.

Продавець -

(а) зареєстрований Користувач, який має активні опубліковані оголошення про продаж земельних ділянок на Інтернет-сайті; або

(б) власник земельної ділянки, щодо якої розміщено оголошення (тут і надалі - "Власник"). Власник вважається Продавцем, навіть, якщо він не є Користувачем Інтернет-сайту. У такому випадку вважається, що Власник доручив розмістити оголошення своїй довіреній особі, яка має статус Користувача, Агенту або Компанії, і необхідність отримання відповідних повноважень від Власника на розміщення оголошення та інші дії відсутня.

Покупець - зареєстрований Користувач, який подав хоча б одну цінову пропозицію на активні опубліковані оголошення Продавців про продаж земельних ділянок на Інтернет-сайті.
СПП - суб’єкт переважного права на купівлю земельної ділянки Продавця, який скористався таким переважним правом. СПП вважається Покупцем, навіть якщо він не є Користувачем Інтернет-сайту. У такому випадку вважається, що СПП ознайомився та погодився з умовами цього Договору з моменту одержання нотаріусом, який зареєстрував намір продажу конкретної земельної ділянки, повідомлення від СПП про погодження з умовами проєкту договору купівлі-продажу та про його намір скористатися своїм переважним правом купівлі цієї земельної ділянки.
Агент - особа, що компетентно володіє інформацією про послуги, які надає Компанія, у тому числі через Інтернет-сайт, і уповноважена консультувати стосовно надання цих послуг зацікавлених осіб та потенційних Користувачів. Агенти можуть бути уповноважені Власниками земельних ділянок на розміщення оголошень, управління ними, прийняття та відхилення цінових пропозицій Покупців від їхнього імені.
Контакт-центр - офіційний центр комунікації з Користувачами Інтернет-сайту та зацікавленими особами, який відповідає за обробку вхідних дзвінків, електронних листів та повідомлень, технічну підтримку і вихідну комунікацію.

3.

Опис онлайн-сервісу

3.1

Інтернет-сайт є онлайн-сервісом, доступ до якого надає Користувачам такі можливості:

(a)

Доступ до пошуку відомостей (інформації, даних) про пропозиції щодо продажу земельних ділянок у межах Інтернет-сайту;

(b)

Можливість реєстрації та створення на Інтернет-сайті облікових записів Користувачів. Після реєстрації на Інтернет-сайті Користувач отримує доступ до розділу Інтернет-сайту (онлайн-сервісу), в якому він може опублікувати таку інформацію: контактні дані; інформацію про земельні ділянки, що пропонуються до продажу; іншу інформацію про себе і/або фізичних осіб, інтереси яких він представляє.

(c)

Створення оголошень та керування ними, подання цінових пропозицій та управління ними тощо.

(d)

Розрахунок орієнтовних цін на земельні ділянки з допомогою онлайн-калькулятора за базовою інформацією (розташування та площа ділянки) є доступним для всіх Користувачів Інтернет-сайту. Такий розрахунок є довідковим та не представляє собою нормативну грошову або експертну оцінку земельної ділянки. Компанія не бере на себе жодних зобов’язань із забезпечення продажу земельної ділянки за ціною, визначеною шляхом такого розрахунку. Такий продаж відбувається за узгодженою між Користувачами Інтернет-сайту (покупцем та продавцем) ціною.

(e)

Інші можливості, які визначені в цьому розділі 3 даного Договору.

Такий доступ до Інтернет-сайту забезпечується спеціалізованим програмним забезпеченням.

3.2

Вимоги до оголошень та обробка даних, що подаються у складі оголошень:

(a)

При опублікуванні оголошення про продаж земельної ділянки, Користувач зобов’язується надати достовірну та точну інформацію, яка передбачається функціоналом Інтернет-сайту, а також копії (фотокопії) документів відповідно до функціоналу Інтернет-сайту.

(b)

Компанія здійснює перевірку інформації, що подається Користувачем, зокрема за кадастровим номером земельної ділянки. Така перевірка здійснюється за відкритими даними державних реєстрів (Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів на вибір Компанії) і не є юридичним аудитом. Компанія не відповідає за актуальність, точність та достовірність такої інформації.

(c)

Компанія також здійснює попередню модерацію оголошень з метою забезпечення дотримання цього Договору. З метою уточнення інформації в оголошеннях або даних поданих документів Компанія може звертатися до Користувачів із запитами. Компанія може не публікувати оголошення, якщо Користувач не надав відповідну інформацію чи документи на такий запит, або якщо подана інформація не відповідає цьому Договору.

(d)

Користувач може подати не більше 10 (десяти) активних оголошень щодо продажу земельних ділянок, крім випадків, коли Користувач має статус Агента.

(e)

При розміщенні оголошення, Користувач засвідчує, що:

(i)

він є Власником та має одноосібне необтяжене право власності на земельну ділянку щодо якої розміщується оголошення про продаж, або, що він є належним чином уповноваженим представником Власника, який має таке право;

(i)

земельна ділянка:

-

не була відчужена до публікації оголошення;

-

належить до категорії земель сільськогосподарського призначення;

-

вільна від об’єктів нерухомості, об’єктів незавершеного чи самочинного будівництва;

-

не обтяжена будь-якими обтяженнями, судовими чи кримінальними провадженнями, які могли б перешкоджати продажу земельної ділянки за допомогою Інтернет-сайту;

-

набута у власність відповідно до законодавства України.

(f)

У випадку виявленої недійсності гарантій, визначених пунктом (e) цього пункту 3.2 даного Договору, Компанія має право не публікувати або скасувати публікацію оголошення, а також заблокувати чи видалити обліковий запис (аккаунт) Користувача.

(g)

Власники земельних ділянок, які мають намір розмістити оголошення про їх продаж за посередництвом Агентів або представників Контакт-центру Компанії, мають право це зробити шляхом прямого звернення до Агента або Контакт-центру Компанії відповідно. Такі особи не набувають статусу Користувача, але можуть отримувати повідомлення та дзвінки від Контакт-центру на вказаний ними номер телефону щодо дій та статусу оголошень, цінових пропозицій тощо.

(h)

До оголошень, розміщених Агентами або представниками Контакт-центру Компанії застосовуються вимоги, визначені пунктом 3.2 цього Договору.

3.3

Користувачі мають право подавати цінові пропозиції щодо обраних ними оголошень, що свідчить про їх намір придбати земельну ділянку у свою приватну власність, або у власність їх довірителя.

3.4

Поданням цінової пропозиції Користувач засвідчує, що він або його довіритель має право на придбання земельної ділянки відповідно до вимог законодавства України. Компанія анулює цінові пропозиції Користувачів, якщо відповідні особи не мають такого права. Користувач, цінова пропозиція якого на оголошення прийнята, іменується Покупцем у рамках ініційованої взаємодії з Продавцем конкретної земельної ділянки.

3.5

Набуття фізичною особою статусу Покупця означає автоматичне надання нею Компанії права супроводжувати укладення договору купівлі-продажу конкретної земельної ділянки.

3.6

Користувачі, які розмістили оголошення, отримують повідомлення про подані цінові пропозиції та можуть відхилити їх або прийняти одну з них за допомогою Інтернет-сайту.

4.

Умови оплати за доступ до Інтернет-сайту

4.1

Внесення плати за доступ до Інтернет-сайту одночасно є підтвердженням отримання послуг згідно з Публічною офертою у повному обсязі.

4.2

Плата за доступ до Інтернет-сайту може бути внесена як Продавцем, так і Покупцем, залежно від того, чи знаходиться земельна ділянка в оренді та на яких умовах.

4.3

Розмір плати за доступ до Інтернет вноситься за кожну окрему земельну ділянку і складається з:

-

фіксованої частини у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень; та

-

змінної частини у розмірі 6% (шести відсотків) від погодженої Сторонами ціни цієї земельної ділянки.

4.4

Покупець повинен внести плату за доступ до Інтернет-сайту на розрахунковий рахунок Компанії протягом 5 днів після прийняття Продавцем цінової пропозиції Покупця на конкретну земельну ділянку у таких випадках:

-

якщо відсутні суб’єкти переважного права купівлі цієї земельної ділянки; або

-

якщо Покупець набув статусу СПП, тобто отримав переважне право на придбання цієї земельної ділянки; або

-

якщо орендар відмовився у письмовій формі від свого переважного права викупу конкретної земельної ділянки.

4.5

СПП повинен внести плату за доступ до Інтернет-сайту до моменту реєстрації свого права власності на конкретну земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у розмірі, встановленому згідно з пунктом 4.3. цієї Публічної оферти у разі, якщо він скористався своїм переважним правом викупу конкретної земельної ділянки.

4.6

Покупець повинен внести плату за доступ до Інтернет-сайту до моменту реєстрації свого права власності на конкретну земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у розмірі, встановленому згідно з пунктом 4.3. цієї Публічної оферти у випадку, якщо відбулася нотаріальна реєстрація наміру щодо її продажу, але СПП не скористався своїм переважним правом на її викуп.

4.7

У випадку, якщо плату за доступ до Інтернет-сайту не внесли ні Покупець, ні СПП, але відбулася зміна власника та реєстрація його права власності на конкретну земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, то у Продавця цієї ділянки виникає зобов’язання внести плату за доступ до Інтернет-сайту протягом двох днів, починаючи з дати такої реєстрації, у розмірі, встановленому згідно з пунктом 4.3. цієї Публічної оферти, на користь ТОВ "ДОБРОЗЕМ" за такими реквізитами:

Отримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОБРОЗЕМ"

Код за ЄДРПОУ: 44219826

Розрахунковий рахунок: UA603077700000026008511124244 у АТ "А-Банк"

Призначення платежу: надання доступу до Інтернет-сайту dobrozem.com.ua; згідно договору публічної оферти, оголошення (Кадастровий номер земельної ділянки)

4.8

Оплата за доступ до Інтернет-сайту повертається Покупцеві у повному розмірі у разі, якщо:

(a)

Продавець відмовився від укладення договору купівлі-продажу;

(b)

Придбання конкретної земельної ділянки на умовах, запропонованих Покупцем, підтвердив СПП.

В інших випадках оплата за доступ до Інтернет-сайту не повертається Покупцеві.

Для повернення коштів Покупець повинен оформити запит, в якому необхідно зазначити:

1. прізвище, ім’я та по-батькові;

2. адресу реєстрації (постійного місця проживання);

3. РНОКПП (ідентифікаційний код);

4. банківські реквізити для зарахування коштів.

До запиту додається копія паспорту або ІD-картки.

Такий запит надсилається на електронну пошту info@dobrozem.com.ua з темою листа “Повернення коштів”.

5.

Укладення договору купівлі-продажу

5.1

Після погодження Сторонами ціни конкретної земельної ділянки та перевірки Компанією необхідних документів Продавця та Покупця, Компанія від імені Продавця звертається до обраного Компанією нотаріуса для повідомлення осіб, які мають переважне право на купівлю цієї земельної ділянки.

5.2

У разі відмови таких осіб від переважного права купівлі або ненадання відповіді протягом строку, визначеного законом та у випадку відсутності суб’єктів переважного права на купівлю земельної ділянки Компанія узгоджує між Продавцем і Покупцем порядок оплати договірної ціни та погоджує дату і час прийому у нотаріуса для укладення договору купівлі-продажу конкретної земельної ділянки.

5.3

Не пізніше, ніж за 1 день до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, Покупець зобов’язується сплатити вартість послуг нотаріуса та інші необхідні платежі, що є необхідною умовою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. Якщо Покупець не оплатить послуги нотаріуса та/або інші платежі, які необхідні для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, у строк, зазначений у цьому пункті 5.3, плата за доступ до Інтернет-сайту, сплачена відповідно до пункту 4.4 цього Договору, поверненню не підлягає та вважається, що Покупець відмовився від права вимагати її повернення.

5.4

Компанія не є стороною договору купівлі-продажу земельної ділянки. Розрахунки відбуваються між Продавцем та Покупцем безпосередньо і виключно у безготівковій формі.

6.

Інші положення
Користувач, приймаючи цей Договір, підтверджує, що ознайомився з його умовами та прийняв їх у повному обсязі, у тому числі він:

несе особисту відповідальність за зміст інформації та матеріалів, опублікованих ним на Інтернет-сайті, та збереження і конфіденційність даних для його авторизації на Інтернет-сайті;

зобов'язується використовувати Інтернет-сайт, відповідно до чинних і застосовних в даній області законів і норм права України;

зобов'язується не публікувати образи, нецензурні вислови, порнографічні матеріали та інші матеріали, що ображають людську гідність;

зобов'язується не вводити в оману інших Користувачів, не сприяти шахрайству, обману або зловживанню довірою, не здійснювати операції з краденими або підробленими документами, не ображати інших користувачів, не здійснювати розсилку спаму і іншим чином не порушувати чинне законодавство;

зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегульовувати претензії третіх осіб щодо розміщених матеріалів, відомостей (інформації, даних), або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Компанії у зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких слугувало розміщення матеріалів Користувача;

зобов'язується поважати права третіх осіб, дотримуватися усталених традицій та етики мережі Інтернет, не зловживати можливостями Інтернет-сайту з метою, що суперечить нормам моралі і моральності;

зобов'язується стежити за збереженням особистих даних для авторизації на Інтернет-сайті (e-mail/телефон і пароль);

зобов'язується заповнювати текстові поля грамотно і відповідно до призначення (тематики).

6.1

Компанія буде докладати всіх можливих зусиль для забезпечення функціонування програмного забезпечення на Інтернет-сайті. Однак, Компанія не бере на себе відповідальність за будь-яку шкоду, завдану через виникнення помилок, тимчасові порушення (збої) або інші технічні проблеми з Інтернет-сайтом.

7.

Умови щодо персональних даних

7.1

Користування Інтернет-сайтом означає, що Користувач надає Компанії згоду на збір, обробку та використання виключно з метою надання послуг, зокрема за допомогою Інтернет-сайту, та передачу третім особам (нотаріусам, іншим Користувачам відповідно до цього Договору) власних персональних даних, які публікуються Користувачем, у тому числі – ім’я, прізвище, по-батькові, номер телефону, адреса реєстрації/адреса проживання, адреса електронної пошти тощо.

7.2

У випадку, якщо Користувач вказує персональні дані третіх осіб, які є Власниками земельних ділянок, він засвідчує, що такі особи належним чином ознайомлені із цими Умовами, а також надають згоду щодо збору, обробки та використання власних персональних даних відповідно до Договору.

7.3

Персональні дані Користувачів та Власників земельних ділянок зберігаються Компанією впродовж строку функціонування Інтернет-сайту.

7.4

Відкликання згоди на обробку персональних даних у порядку, визначеному чинним законодавством України означає подальшу неможливість користування Інтернет-сайтом, при цьому обліковий запис (аккаунт) відповідного Користувача та/або оголошення, подані ним, будуть заблоковані або видалені без додаткового попередження Користувача.
Це версія ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ від 17 квітня 2023 року

З повагою, команда “Доброзем”